تماس با ماانتقادات و پیشنهادات

مدیریت تصویربرداری بیمارستان کسری در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات خود، آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین محترم می­باشد.

برای رزرو نوبت کافی است فرم رزرو نوبت را پر نمایید و یا با ما تماس بگیرید.
فرم رزرو نوبت

021-88798724