• some alt
  • some alt
  • some alt

مرکز تصویربرداری تخصصی بیمارستان کسری

Devices

بی شک سرعت و اهمیت روز افزون الکترونیک در پیشرفت تمام شاخه های علمی به ویژه علم پزشکی چشگمیر بوده و در این بین شاخه رادیولولژی در بین شاخه های علوم پزشکی بدلیل نداشتن زمینه های مساعد در جهت قبول تغییرات ، بیش از سایر رشته ها در مسیر تحول قرار گرفته و بیشترین سود و بهره وری را از جریان اپیدمی الکترونیکی شدن داشته است .

در این راستا می توان به تحولات چند سال اخیر در رادیولوژی اشاره کرد که در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده ، دراین کشورها خروجی تمام دستگاهها رادیلوژی به صورت دیجیتال می باشد بطوریکه تمام اطلاعات الکترونیکی بوده و دیگر نیاز به انبار کردن فیلم ها و سایر اطلاعات نیست . در ضمن این روش از دقت و سرعت زیاد و امنیت فوق العاده برخوردار می باشد .

بیمه های طرف قرارداد

برای رزرو نوبت کافی است فرم رزرو نوبت را پر نمایید و یا با ما تماس بگیرید.
فرم رزرو نوبت

021-88798724