1 بیماران محترم ساعت 6 عصر شام سبک میل کنید (سوپ صاف شده یا کمپوت گلابی و هلو، چای شیرین کمرنگ).

2 پس از خوردن شام یک شیشه روغن کرچک 40 گرمی میل نمایید.

3 تا ساعت دوازده شب خوردن مایعات مثل چای کمرنگ و آب میوه بلامانع است.

4 دو ساعت قبل از انجام گرافی رنگی دو عدد قرص دایمیتیکون میل شود. صبح در وقت تعیین شده ناشتا در بخش حضور داشته باشید .

5 نسخه و داروهای مصرفی را همراه داشته باشید.

6 در تاریخ و ساعت اعلام شده در مرکز حضور داشته باشید. 

1 بیمار باید 5 ساعت از خوردن خودداری کند .

2 موارد قبلی پزشک نیز همراه داشته باشد .

 

* با توجه به شرایط بیماری و حالات بیمار ، ممکن است هر یک از موارد فوق تغییر نماید .  

1 روز قبل از انجام گرافی 40 گرم روغن کرچک ساعت 30/7 شب بعد از شام میل شود .

2 در طی روز قبل از خوردن حبوبات ، سبزیجات و غذاهای نفاق خودداری کند .

3 روز انجام باریم انما بیمار باید ناشتا باشد .

 

* با توجه به شرایط بیماری و حالات بیمار ، ممکن است هر یک از موارد فوق تغییر نماید .  

بیمار باید به مدت دو روز رژیم مایعات داشته باشد و روغن کرچک هم به مدت 2 روز مصرف کند .

 

* با توجه به شرایط بیماری و حالات بیمار ، ممکن است هر یک از موارد فوق تغییر نماید . 

بیمار باید 8 ساعت ناشتا باشد .

 

* با توجه به شرایط بیماری و حالات بیمار ، ممکن است هر یک از موارد فوق تغییر نماید .  

برای عکس معده بیمار باید 8 ساعت ناشتا و برای عکس مری 1 ساعت ناشتا باشد  .

 

* با توجه به شرایط بیماری و حالات بیمار ، ممکن است هر یک از موارد فوق تغییر نماید .  

1 از روز پاک شدن بیمار 2 روز بگذرد  .

2 بیمار نزدیکی نداشته باشد .

3 قبل از انجام HSG بیمار می تواند برای شل شدن عضلات شکم 2 عدد قرص هیوسین میل کند .

 

* با توجه به شرایط بیماری و حالات بیمار ، ممکن است هر یک از موارد فوق تغییر نماید .  

1 بیمار روز قبل روغن کرچک میل کند .

2 از خوردن غذاهای پر حجم و نفاق خودداری شود .

3 خوردن مایعات به جز شیر موردی ندارد .

4 روز انجام عکس بیمار باید ناشتا باشد . 

 

* با توجه به شرایط بیماری و حالات بیمار ، ممکن است هر یک از موارد فوق تغییر نماید .  

بیماران آقای دکتر علیزاده : آمادگی لازم نیست .

بیماران خانم دکتر پورافکاری : مثانه بیمار پر باشد .

 

* با توجه به شرایط بیماری و حالات بیمار ، ممکن است هر یک از موارد فوق تغییر نماید .  

1- بیمار باید حداقل 6 3 ساعت ناشتا باشد .

2 قبل از شروع آزمون تهیه لیست داروها کاملاً ضروری می باشد .

3 در تمامی بیماران شکم و لگن ، خروج لباسهایی که دارای اجسام خارجی فلزی دارند کاملاً ضروری می باشد .

4 بیمار سرپایی می تواند از گان یکبار مصرف استفاده کند .

5 حین تزریق داروی حاجب ، احساس خارش  ،  سوزش ، بیقراری ، تپش قلب ، تهوع و ... از عوارض تزریق داروی حاجب می باشد .

6 در این شرایط بیمار باید نفس های عمیق بکشد .

7 در حین اسکن بیمار به هیچ وجه نباید حرکت کند .

8 پس از اتمام آزمون ، حضور بیمار در شرایط عادی جامعه کاملاً بلامانع می باشد .

9 مصرف مایعات بیشتر پس از اسکن ، توصیه می گردد . 

*  با توجه به اینکه در بیمارستان حضور بیماران بدحال و اورژانسی محتمل می باشد زمان انجام رادیوگرافی شما، تخمینی می باشد. لذا خواهشمند است با صبر و آرامش جهت انجام رادیوگرافی حضور بهم رسانید. 

برای رزرو نوبت کافی است فرم رزرو نوبت را پر نمایید و یا با ما تماس بگیرید.
فرم رزرو نوبت

021-88798724